Terms of Use

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Ιδιοκτήτης και διαχειριστής του παρόντος ιστότοπου είναι Sobi Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. (Ερμού 56, 105 63 Αθήνα, ΑΦΜ 800827945, ΔΟΥ Α’ Αθηνών, τηλ.: 2130994031, φαξ: 213 099 40 01, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info.greece@sobi.com) (στο εξής «Sobi»). Η Sobi προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών και των υλικών που διατίθενται σε αυτόν, υπό τον όρο αποδοχής από εσάς, τον χρήστη, των παρόντων Όρων Χρήσης. Παρακαλείστε να διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους Χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο. Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή τη χρήση του, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Η χρήση του παρόντος ιστότοπου διέπεται επίσης από την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και την Πολιτική Cookies.

Απαλλακτική ρήτρα

Σε αυτόν τον ιστότοπο, οι πληροφορίες και το υλικό παρέχονται για γενική ενημέρωση και μόνο. Κάθε ιατρική πληροφορία έχει αποκλειστικά ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστά συμβουλές που παρέχονται από ιατρούς ή άλλους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας. Συγκεκριμένες ερωτήσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση μιας ιατρικής πάθησης θα πρέπει να απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας. Παρόλο που η Sobi καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα υλικά αυτού του ιστότοπου είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα, δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ούτε παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή) ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή τον επίκαιρο χαρακτήρα των πληροφοριών, το περιεχόμενο, το λογισμικό, τα εργαλεία και τους συνδέσμους που παρέχονται σε αυτόν ή μέσα από τη χρήση του ιστότοπου ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο ή ιστότοπους συνδέονται με αυτόν. Ο παρών ιστότοπος και το περιεχόμενό του παρέχονται «ως έχουν». Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για τη χρήση του ιστότοπου. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Sobi αποποιείται ρητώς κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση θετική, αποθετική ή άλλη ειδική ζημία, απώλεια ή βλάβη που προκύπτει από τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τη στήριξη σε οποιεσδήποτε από αυτές τις πληροφορίες ή υλικά. Η Sobi μπορεί να πραγματοποιήσει αλλαγές στις πληροφορίες και τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση.

Υπερσύνδεσμοι

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους ανεξάρτητους διαδικτυακούς τόπους που διατηρούν τρίτοι, επί των οποίων η Sobi δεν ασκεί κανένα έλεγχο. Οποιοιδήποτε σύνδεσμοι παρέχονται απλώς ως υπηρεσία προς τους επισκέπτες μας και η Sobi δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστότοπων τρίτων. Η σύνδεση και οι επισκέψεις σε άλλους ιστότοπους μέσω του ιστότοπου της Sobi πραγματοποιούνται, επομένως, αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο.

Πνευματικά δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, φωτογραφιών και γραφικών παραστάσεων) προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Sobi ή των δικαιοπαρόχων της. Η πρόσβαση σε πληροφορίες και υλικά, καθώς και η αντιγραφή και μεταφόρτωση αυτών, μπορεί να γίνει μόνο για μη εμπορική χρήση από εσάς. Κάθε άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αναπαραγωγής, τροποποίησης, διανομής, μεταβίβασης ή πώλησης, χορήγησης άδειας χρήσης ή δημοσίευσης οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικών από αυτόν τον ιστότοπο, στο σύνολό του ή εν μέρει, απαγορεύεται ρητώς.

Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και αντικείμενα διάταξης στον ιστότοπο είναι καταχωρισμένα ή μη καταχωρισμένα εμπορικά σήματα και αποκλειστική ιδιοκτησία της Sobi, των δικαιοπαρόχων της ή άλλων τρίτων. Απαγορεύεται η χρήση, μεταφόρτωση, αντιγραφή ή διανομή οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπου και αντικειμένου διάταξης, με οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη.

Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να παρέχει στη Sobi τη δυνατότητα να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από τον χρήστη. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφοριών που αποθηκεύονται στη μνήμη του προγράμματος περιήγησης του χρήστη. Η Sobi δεν χρησιμοποιεί cookies για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς εκτός από εκείνους που περιγράφονται στην Πολιτική Cookies. Παρακαλούμε διαβάστε περισσότερα όσον αφορά τον τρόπο χρήσης των cookies από τη Sobi σε αυτόν τον ιστότοπο στην Πολιτική Cookies.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Όταν είναι απαραίτητο για σκοπούς που αφορούν το έννομο συμφέρον της εταιρείας προκειμένου να διευκολύνει χρήστες να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο, η Sobi μπορεί να συλλέγει, να χρησιμοποιεί και να αποθηκεύει διαφόρων ειδών πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπων όπως ονόματα, διευθύνσεις IP, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλη τεχνολογία που υπάρχει στις συσκευές που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στον ιστότοπο. Η Sobi θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη αποκλειστικά για τους σκοπούς που έγινε η συλλογή των δεδομένων αυτών, μεταξύ των οποίων είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης και της χρήσης του ιστότοπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Sobi στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση info.greece@sobi.com.